PRAVILA PONAŠANJA U GEOPARKU

Strogo je zabranjeno sakupljanje, premještanje i odnošenje stijena i geoloških uzoraka sa zaštićenih područja i označenih geo lokaliteta.
 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013) definira zaštićena područja. Na području Geoparka Viški arhipelag nalaze se Spomenici prirode i Značajni krajobrazi, dok ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća sav teritorijalni i većinu akvatorijalnog dijela Geoparka.
 
Prema članku 117. zakona o zaštiti prirode Spomenik prirode je:
pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
 
Na spomeniku prirode dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.
 
Spomenici prirode na području Geoparka su: Jabuka, Brusnik, Modra špilja, Medvidina špilja, Zelena špilja
 
Prema članku 118. zakona o zaštiti prirode Značajni krajobraz je:
prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.
 
U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.
 
Značajni krajobrazi na području Geoparka su: Stiniva i otočić Ravnik
 
Na području Geoparka korištenje prirodnih dobara provodi se na temelju planova gospodarenja prirodnim dobrima vodeći računa o očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.
 
Zabranjeno je korištenje prirodnih dobara na način koji uzrokuje:
– oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti,
– narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa,
– smanjenje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.
 

NOVOSTI!

linija.jpg
Light rain

15.06°C

Komiža

Light rain
Vlaga: 67%
Vjetar: SSE u 7.2 METER/SEC