Endemi hrvatske flore na području Viškog arhipelaga

U knjizi „Endemi u Hrvatskoj flori“ (T. Nikolić, M. Milović, S. Bogdanović, N. Jasprica), opisano je 208 endemičnih svojti od ukupno do sada poznatih 384. U cijelosti je obrađeno 155, a 53 svojte su spomenute, ili opisane u određenoj mjeri.

Od ukupnog broja endema, na području Viškog arhipelaga pronađeno je 29 endemičnih vrsta, dok su pojedine među njima stenoendemi, koji žive isključivo i jedino na otocima Palagruži, ili Jabuci ili na otoku Sv. Andriji (Svecu), ili pak na Maloj Palagruži ili Galijuli, Kamiku kod Sveca, Brusniku i Svecu itd..

Biogeografija – interdiscplinarna znanost koja se bavi proučavanjem raspostranjenosti neke svojte na temelju različitih faktora: klima 8količina oborina, temperatura), orografskim odlikama ( npr. andmorska visina, ekspozicija, nagib), tipovima tala te o nizu drugih utjecajnih elementa kao što su: kompeticija s drugim biljkama, sposobnost širenja, otpornost na bolest i sl. (Nikolić T. 2015: Raspostranjenost svojti i fenomen endenizma, U: Nikolić T., Milović M., Bogdanović S., Jasprica N.: Endemi u Hrvatskoj flori. Alfa d.d., Zagreb, 13.)

Veliku ulogu u raspostranjenosti pojedinih vrsta odredila su geološka zbivanja u prošlosti. More je onda, bilo plitko i mnogo niže nego danas, pa su neki današnji otoci bili povezani, kao npr Vis i Biševo, a na taj način i mnogi drugi.

Endemi Viškog arhipelaga:

1. Allium croaticum Bogdanović, Brullo. Mitić et Salmeri – Hrvatski luk

Locus classicus: Mjesto gdje je vrsta prvi put otkrivena: Hrvatska, Damacija, otok Vis, Sv. Duh

2. Asperulla staliana Vis. – Stalijeva modričica, Stalijeva lazarkinja

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Biševo, kamenjarska staništa u okolini naselja Porat

3. Asperulla visiani Korica – Visianijeva modričica, Visianijeva lazarkinja

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Svetac, uvala Mali Pomazivac

4. Astragalus monspessulanus L. ssp. illyricus (Bernhardi) Chater – Ilirski kozlinac

Locus classicus: Hrvatska, otok Krk i Dalmacija

5. Aurinia leucadea (Guss) K. Koch – Jadranska gromotulja, Jadranska rumenica

Locus classicus: Italija, Capo di Leuca, Otranto, stijene uz obalu mora

6. Brassica botterii Vis. – Palagruški kupus, Botterijev kupus, Dalmatinska kupusina

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, palagruški otoci

7. Brassica cazzae Ginzb. et Teyber – Sušački kupus, Viška kupusina

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Sušac

8. Brassica mollis Vis. – Divlja brokva, Jadranska kupusina, Korčulanski kupus

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Korčula i susjedni otoci

9. Campanula teutana Bogdanović et Brullo – Teutin zvončić

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Vis, Oključina, karbonatne stijene kod Teutine špilje

10. Centaurea crithmifolia Vis. – Šćulasta jabučka zečina, Gola jabučka zečina

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, vulkanski otok Jabuka

11. Centaurea friderici Vis. ssp. fridericiFridrihova zečina, Palagruška zečina

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Mala Palagruža

12. Centaurea friderici Vis. ssp jabukensis (Ginzb. et Teyber) Greuter – Jabučka zečina

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Jabuka

13. Centaurea ragusina L. – Dubrovačka zečina

Locus classicus: Hrvatska, okolica Cavtata

14. Dianthus multinervis Vis. – Jabučki klinčić, Jabučki karanfil – Izumrla vrsta

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, otok Jabuka

15. Genista syylvestris Scop. ssp. dalmatica (Bartl.) H. Lindb. – Dalmatinska žutilovka

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, Perković-Slivno, planina Trovra

16. Iris pseudopallida Trinajstić – Dalmatinska perunika

Locus classicus: Hrvatska, Dalmacija, poluotok Pelješac, Trstenik

17. Limonium cancellatum (Bernh. ex Bertol.) Kuntze – Mrižica, Rešetkasta mrižica

Locus classicus: Hrvatska, Rijeka

18. Limonium subanfractum Trinajstić - Hibridna mrižica

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, otok Vis, hrid Zanak

19. Limonium vestitum (C. E. Salmon) C. E. Salmon – Maljava mrižica

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, zapadno od Visa, otok Svetac, hrid Kamik

20. Onosma echioides (L.) L. spp. dalmatica (Scheele) Peruzzi et N.G. Passal. – Dalmatinski oštrolist

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, kod Splita

21. Ophrys x lyrata H. Fleischm - Jedna od svojti Žučkaste kokice

Locus classicus: Italija, Sicilija i Mt. Gargano

22. Ophrys sphegodes Mill. ssp. tommasinii (Vis.) Soó – Tommasinijeva kokica

Locus classicus: Hrvatska, Kvarner, otočić Sveti Petar između Lošinja i Ilovika

23. Ornithogalum visianicum Tomm. – Visianijevo ptičje mlijeko – nalazi nisu potvrđeni duže vrijeme, moguća izumrlost vrste

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, otok Velika Palagruža

24. Portenschlagiella ramosissima (Port.) Tutin - Portenšlagija, Divlji koromač

Locus classicus: Hrvatska, Dubrovnik, na stijenama iznad Župskog zaljeva

25. Pucicinellia teyberi Hayek – Teyberova slanuška, Teyberova bezbridnjača

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, hrid Kamik kraj Sveca, zapadno od otoka Visa

26. Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. – Buhač, Divlji pelin, Dalmatinski buhač

Locus classicus: Hrvatska, Damacija, iznad Omiša

27. Trifolium dalmaticum Vis. – Dalmatinska djetelina

Locus classicus: Hrvatska, Damacija

28. Vincetoxicum hirundinaria Medik. ssp. adriaticum (Beck) Markgr. – Jadranski lastvičnjak

Locus classicus: Hrvatska, Damacija

29. Viola suavis M. Bieb. ssp. adriatica (Freyn) Haesler - Jadranska ljubica

Locus classicus: Hrvatska, Kvarner, okolica Bakra

Izvor:
Nikolić T., Milović M., Bogdanović S., Jasprica N.(2015): Endemi u Hrvatskoj flori. Alfa d.d., Zagreb.

endemi 01endemi 02

NOVOSTI!

linija.jpg
Few Clouds

20°C

Komiža

Few Clouds
Vlaga: 45%
Vjetar: 1 METER/SEC